rancookie.com ปิดให้บริการแล้ว ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทางกันมาตลอดหลายปี

ทีมงานได้ทำการเปิดเซิฟเวอร์จนไม่มีคนออนไลน์เป็นเวลา24ชม.จึงปิดบริการ

ผู้เล่นยังสามารถ เข้าเล่นได้ที่

 

www.wowep8.com

www.ranjava.com

www.ranoho.com